Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

tisdag 11 oktober 2016

Fjärilen blå, v-41, vi tittar på och pratar om rötter.

Vi har en daglilja med ett stort utvecklat rotsystem och en grästuva med långa rötter. Det har vi haft som inspiration att titta på, när vi pratat om vad rötter har för funktion. - Att de finns för att suga upp vatten och för att trädet/växten inte ska ramla, var vad barnen sa.
Senare användes rötterna att titta på när barnen skulle rita rötter. Vi hade också foton, som de kunde se på.

Några av barnens alster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar