Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

torsdag 10 november 2016

Fjärilen blå, v-45, vårt träd


Vårt träd har vi besökt i veckan. Barnen fick frågan om de kunde hitta något som de ville fotografera. De hittade en spricka i stammen och någon ställde då frågan om det kunde vara för att myrorna skulle ha någonstans att bo. De tittade också på  lönnens "näsor".


De här hålen är kanske för att myrorna ska ha någonstans att bo

Vad finns det i lönnens "näsor". 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar