Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

torsdag 24 november 2016

Fjärilen blå v 47

På väg till skogen har barnen fotograferat hål.
Några hål var på marken och några på trädstammen. 
De har diskuterat vad som kan bo i hålen.
I myrstacken var det ett stort hål, någon trodde att det var en mullvad
som bor där.  Vi tittade vi på hur en mullvad såg ut.
De hittade också en fågelholk. 
- där bor en fågelbebis.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar