Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

fredag 1 september 2017

I startgroparna


V. 35

Höstterminen är igång och veckorna rullar på. Just nu ligger vi lite i startgroparna med det mesta. Vi utformar miljön utefter barnens intressen och aktiviteter. Vi lyssnar in oss på vad barnen uttrycker, vi lär känna varandra helt enkelt. Något som skulle underlätta för oss att ta oss vidare från startgroparna är om ni som inte lämnat in sommaruppdraget gör det. För att alla barn ska få chans att påverka höstens utgång. Sommaruppdraget hoppas vi ska kunna leda oss till spännande områden att jobba med.

Det vi sett just nu i gruppen är intresse för bland annat konstruktion, byggen med olika material och skapande i ateljén. Det är också det som stått i fokus under veckan. Här nedan har barnen målat munkar, tårtor och glassar.


Här har ett barn gjort ett armband efter en ritning 
Trevlig helg önskar fjärilen blå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar