Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

torsdag 29 mars 2018

Nyckelpigan målar med vattenfärg

Vi på Nyckelpigan har arbetat med vattenfärg. Vi har använt oss av penslar, ett material som vi arbetat mycket med och som är bekant för barnen. Vattenfärg är ett material som vi introducerat för barnen vid flera tillfällen. Första tillfället vi använde vattenfärg var när vi målade på snö men nu har vi även prövat på att arbeta med vattenfärg och måla på ett papper. 


Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för samtliga barn som deltar i verksamheten. När vi har målat med vattenfärg så ha vi gjort det två och två för att få till ett samspel mellan barnen. Genom att arbeta på det här sättet får alla barnen möjlighet att utmana sig själv i sitt arbete och pröva olika metoder utan att bli hämmade. 

 

Det var en utmaning att måla med vattenfärg då det handlar om att göra flera moment, doppa penseln i vattnet, dra penseln över färgblocket och sen över till pappret. Genom att arbeta med pensel, färgblock och vatten får barnen träna sin finmotorik och koordination som enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är ett av målen som förskolan ska sträva efter att varje barn får möjlighet till att utveckla.
 

När vi målade med vattenfärg uppmärksammade vi att en del barn började måla färgen på händerna och tryckte händerna på pappret. 

Idag har vi även påskpysslat lite. Vi använde oss av lim och fjädrar som vi klistrade fast på gula ägg. Glad Påsk önskar vi på Nyckelpigan 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar