Förskolan Solrosens Blogg

Välkomna till förskolan Solrosens blogg.

Syftet med denna blogg är att synliggöra och visa vad vi arbetar med på vår förskola. Tillsammans arbetar vi för att hålla bloggen och verksamheten levande med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektion tillsammans med barnen. Vi använder även bloggen som ett kommunikationsmedel till vårdnadshavarna.

I vår blogg använder vi oss av bilder som är tagna under aktiviteternas process. Vi använder enbart bilder där vårdnadshavare har godkänt att deras barn får vara med på bild. Det som syns av barnen är aldrig ett foto framifrån utan bilderna är tagna så att barnens ansikten aldrig visas. Foton på barnens händer, ryggar och bakhuvuden är de bilder som vi på förskolan Solrosen gemensamt har valt att använda oss av.Vi har också tagit hänsyn till den nya personuppgiftslagen, GDPR, som innebär förstärkta rättigheter för den som lämnat samtycke till bildpublicering. Enligt GDPR har vårdnadshavaren alltid rätt att återkalla sitt samtycke eller också begära att en bild tas bort från bloggen.

Välkomna till oss!

fredag 9 mars 2018

Nyckelpigan målar på snö

Under förra veckan och den här veckan har vi fortsatt att ta in snö på avdelningen. Babblaren Diddi har även fått vara med oss när vi arbetat med snön. 


Förra gången vi arbetade med snö så använde vi oss av spadar, penslar och mått i rostfritt stål. Denna gång plockade vi fram vattenfärg. Vi valde att använda oss av grundfärgerna som inkörsport. Grundfärgerna är blå, röd, gul och grön.


Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska verksamheten vara både trygg, rolig och lärorik för de barn som deltar. Genom att ständigt erbjuda barnen olika aktiviteter om dagarna känner vi att barnen får möjlighet att pröva på nya saker men också få möjlighet att utforska sina sinnen.Det var första gången vi arbetade med vattenfärg tillsammans med barnen. Vi introducerade dessa tillsammans med Diddi och snön. Tidigare har vi arbetat mycket med penslar så vi valde att använda det igen och vi kunde se att barnen kände igen materialet. 


Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) anser att utomhusvistelsen bör ge barn möjlighet till både lek och andra aktiviteter i så väl planerad miljö som i naturmiljö.
Genom att ta in snö på avdelningen gör att vi kopplar samman utomhusmiljön med inomhusmiljön. Vi vill visa barnen att de mesta material runt omkring oss kan användas både inne och ute. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar